Findus-ny-logo 
Sök

Vårt engagemang

Våra produkter, ett löfte till dig
Vårt löfte till dig är att våra produkter ska ”smaka skillnad”. De ska också ”göra skillnad”, särskilt när det gäller näringsinnehåll och hantering, både för den som ska laga och äta maten. Det här betyder flera saker. Som stor aktör har vi ett ansvar, inte bara för medarbetare och kunder, utan även för samhället i övrigt. Vårt engagemang omfattar därför även miljöfrågor i ett vidare perspektiv, som till exempel ett uthålligt fiske och ett jordbruk där odlingen av grönsaker närmar sig den naturliga balansen så gott det går. Att arbeta med den här typen av frågor är också ett löfte till dig. Du ska kunna lita på att våra produkter är rättvisa, säkra och bidrar till en positiv utveckling av de resurser som finns i såväl hav som på land. Det lovar vi.

Klicka på "Vår syn på" för att få veta mer om hur vi arbetar med frågor kring fisk, grönsaker, miljö, kvalitet, överkänslighet och nutrition.