Findus-ny-logo 
Sök

Vår syn på

Passion, tanke och omtanke
Kvalitet är ett vitt begrepp som omfattar mycket. För oss innefattar kvalitet passion för mat och matlagning. Det betyder också att vi tänker på att allt måste sättas i ett större sammanhang, till exempel odling med så lite bekämpningsmedel som möjligt. Kvalitet betyder också omtanke, som att förstå andra människors situation inom exempelvis vården. Vårt konsistensanpassade sortiment inom Special Foods är ett bevis på det. Kvalitet är naturligtvis även fräscha och välsmakande produkter med högt näringsinnehåll.

Synlig och osynlig kvalitet
När man pratar om kvalitet är det vanligtvis det som syns som avses. Men det som inte syns är minst lika viktigt. Osynlig kvalitet skapas i hela produktions- och leveranskedjan fram till ditt kök. Det är ett arbete som pågått under många decennier, speciellt inom grönsaksodlingen, där vi utvecklat en egen odlingsfilosofi – Findus-modellen. Den innebär att vi tar ett ansvar för hela produktionskedjan, från jord till bord. Målet är att odlingen ska närma sig den naturliga balansen så långt det går, med så få onaturliga insatser som möjligt. I det avseendet är de krav vi ställer på oss själva högre än de officiella rekommendationerna.

Fisket är ett annat område där våra egna kvalitetskrav är mer omfattande är rekommenderat. Vårt mål är att använda fiskråvara som uteslutande kommer från bestånd som är biologiskt säkra. Våra ”10 principer för ansvarsfulla inköp av fisk” är ett eget regelverk som omfattar allt från laglighet och spårbarhet till engagemang i fiskerinäringen som helhet. Certifierat fiske (MSC) är därmed en del i vår totala kravnivå på ett uthålligt fiske.

Steget före
För att behålla en hög total kvalitet är det viktig att ligga steget före och mer driva utvecklingen än att enbart följa den. Vi hoppas och tror att vi gör det. Inte minst genom att lyssna på omvärlden och ta till oss både krav och önskemål. Kvalitet skapar vi tillsammans. Målet är att ständigt bli bättre och därför är det viktigt för oss att ha en nära kontakt med dig och alla andra som vi jobbar tillsammans med. Tveka aldrig att kontakta oss och berätta om dina tankar, krav och önskemål.