Findus-ny-logo 
Sök

Vår syn på Överkänslighet

Allergi, intolerans och överkänslighet använder vi i dagligt tal som om de hade samma betydelse. Information om innehåll av ingredienser som kan orsaka överkänslighetsreaktioner ska användas med stor försiktighet.

Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läsa ingrediensförteckningen på förpackningen och veta vilka ingredienser som den överkänsliga personen måste undvika. Extremt allergiska personer bör vara försiktiga med alla livsmedel som tillverkats av flera ingredienser. Risken för att ett livsmedel innehåller spår av ingredienser från en annan tillverkning kan aldrig uteslutas. I näringsvärdestabellernas fyra sista kolumner, har vi samlat information om innehåll av ingredienser som vissa personer måste undvika på grund av allergi eller intolerans.

Läs överkänslighetstabellerna så här:
"Ja" ingår i receptet
" -" ingår ej i receptet, se dock ovan.

Gluten
Hos 2-4 av 1000 svenskar förekommer sjukdomen celiaki. De som är drabbade får i första hand besvär med magen efter att tarmens slemhinna skadats av maten. Celiaki är en intolerans mot gluten, som är ett protein som ingår i vete, råg, korn och havre. Om man äter glutenfri kost, återfår tarmen sitt normala utseende. Hos barn dröjer detta en eller ett par månader, medan det hos vuxna kan gå 6 månader och längre innan man är besvärsfri. I våra produkter deklareras det alltid öppet om det ingår vete, råg, korn eller havre.

Med "Innehåller gluten Ja" menas i våra sammanställningar att råvaror från glutenhaltig spannmål har använts.

Sojasås kan innehålla veteprotein. Glutenhalten i detta veteprotein går inte att upptäcka. Produkter där sojasås (med veteprotein) ingår markeras i tabellen för "Innehåller gluten" med -*** och en förklaring. ***Ingående veteprotein innehåller ej gluten. På detta sätt markeras också de produkter som innehåller hydrolyserat veteprotein.

Mjölkprotein
Mjölkprotein kan ge upphov till en allergisk reaktion. Komjölksproteinallergi uppträder framför allt i spädbarnsåldern. Barnen reagerar med kräkningar och diarré, kolik, hudutslag, hösnuva eller andningsbesvär. Enstaka barn är mycket kraftigt allergiska och även små mängder kan ge svåra reaktioner. I våra produkter deklareras det alltid öppet om mjölk eller mjölkprotein ingår.

Med "Innehåller mjölkprotein Ja" menas i våra sammanställningar att råvaror från mjölk har använts.

Laktos
En del personer är överkänsliga mot laktos (mjölksocker). Hur mycket laktos man då tål är individuellt. Laktoshalterna redovisas i näringsvärdestabellerna.

Äggprotein
Allergi mot ägg är en mycket vanlig form av överkänslighet hos barn. Det allergiframkallande ämnet finns främst i äggvitan och kan ge kraftiga reaktioner. Ofta växer barn ifrån allergin och den är inte lika vanlig i vuxen ålder.

Med "Innehåller äggprotein Ja" menas i våra sammanställningar att råvaror från ägg har använts.

Sojaprotein
Hos vuxna människor är det relativt sällsynt med allergier mot sojaprotein, men sojaproteinallergi har ändå fått stor uppmärksamhet. Mat med sojaprotein används till barn som har komjölksproteinallergi och tyvärr utvecklar en del barn då också sojaproteinallergi. Symptomen liknar också de man får vid komjölksproteinallergi.

Med "Innehåller sojaprotein Ja" menas i våra sammanställningar att råvaror från sojabönor har använts.

I vanliga margariner finns sojalecitin, som kan innehålla en liten del sojaprotein. Extremt känsliga personer kan eventuellt reagera på detta. Produkter där margarin (med sojalecitin) ingår markeras i tabellen för "Innehåller sojaprotein" med Ja** och en förklaring.
** Sojaprotein endast från sojalecitin i margarin.

Sojabönor, jordnötter och ärter är besläktade och därför kan personer som är allergiska mot jordnötter reagera mot sojaprotein och ärtprotein.
Raffinerad sojaolja anses inte innehålla något sojaprotein och kan därför ingå i produkter som markeras "-".

Produktsammansättningen kan ändras. Läs därför alltid ingrediensförteckningen på förpackningen.

För mer information se Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se