Findus-ny-logo 
Sök

Vår syn på Nutrition

Findus drivkraft är att erbjuda våra konsumenter produkter av hög kvalitet framtagna på ett ansvarsfullt sätt. God mat är fundamentalt då vi utvecklar och tillverkar våra produkter. En av de viktigaste egenskaperna är att produkterna är näringsriktiga.

Vår hälsa påverkas av vad vi äter. Det är ett välkänt faktum att hälsosamma livsstilar, där näringsriktig kost spelar en viktig roll, kan förebygga uppkomsten av allvarliga sjukdomar. Världshälsoorganisationen, WHO, förespråkar att vi ska äta en mer hälsosam kost och betraktar övervikt som en global epidemi.

Vi vill erbjuda våra konsumenter produkter så att man kan äta mer hälsosamt. Detta gör vi genom en varierade produktportfölj, val av råvaror av hög kvalitet, informativ näringsinformation på förpackningarna, tillagningsanvisningar som möjliggör en mer näringsriktig tillagning och näringsmässigt balanserade serveringsförslag.

  • Vi välkomnar en dialog med myndigheter och organisationer som är förespråkare för en hälsosammare kost.
  • Kvalitetsråvaror utgör basen i Findus produktportfölj, där grönsaker och fisk spelar en mycket stor roll. Vetenskaplig forskning ger ständigt nya bevis för att grönsakskonsumtionen har en stor påverkan på vårt välbefinnande och vår hälsa med rekommendationer om att vi ska äta minst 5 portioner frukt och grönsaker per dag. På samma sätt utgör fisk en råvara som bidrar till en näringsriktig kost och är en källa för nyttiga proteiner och fetter. Findus är starkt motiverade för att fortsätta och utveckla produkter som innehåller spännande, smakfulla och näringsriktiga råvaror.
  • Vi har åtagit oss att ge tydliga näringsdeklarationer som ger konsumenterna möjlighet att göra informerade val.
  • Vi har fastställt interna riktlinjer för vår produktutveckling och vid arbetet med förbättringar av existerande produkter.
  • Vi kommer kontinuerligt att förbättra den näringsmässiga balansen inom vår produktportfölj samt följa upp och mäta våra framsteg årligen.