Findus-ny-logo 
Sök

Vår syn på Miljö

Findus är som livsmedelsföretag beroende av en sund yttre miljö. Det är angeläget för oss att visa respekt för naturen och att driva en långsiktig, hållbar utveckling inom alla områden där vi är involverade.

Findus har genom åren visat och tagit hänsyn till miljön. Genom hela livsmedelskedjan, från råvara till konsumtion av den färdiga produkten, strävar vi efter att hushålla med naturtillgångarna.

  • Findus förbinder sig att fortsätta implementera Findus Low Input Sustainable Argiculture, LISA, för alla våra grönsaker. Vi förbättrar fortlöpande systemet i syfte att reducera belastningen på naturen. Detta finns beskivet i Findus Grönsaks Policy.
  • Findus strävar efter att endast använda fisk som kommer från hållbara bestånd vilket finns beskrivet i Findus Fisk Policy.
  • Findus strävar efter att tillverka produkter med rätt kvalitet genom att använda ett minimum av resurser. Findus förbinder sig att fokusera specifikt på en effektiv användning av vatten, energi, råvaror och förpackningsmaterial.
  • Findus arbetar aktivt för att reducera mängden avfall och att ytterligare utveckla källsortering där detta är möjligt inom områden som produktion och distribution.
  • Findus förbinder sig att följa alla miljöregler, lagstiftning och godkänd praxis relaterad till processer och aktiviteter i företaget.
  • Findus leverantörer har en viktig del i miljöarbetet. Findus Miljöpolicy skall vara känd och efterföjas av samtliga leverantörer.