Findus-ny-logo 
Sök

Grönsaker

Findus drivkraft är att erbjuda grönsaker av bästa möjliga smak och kvalitet.

Likaväl som att säkerställa att våra grönsaker är av förstklassig kvalitet, tar vi ansvar för att de odlas och framställs med minsta möjliga belastning på miljön.

Under de senaste tio åren har vi utvecklat och infört odlingssystemet Findus LISA för de grönsaker som odlas på kontrakt i Sverige. LISA står för Low Input Sustainable Agriculture dvs en uthållig produktion med liten mängd insatsmedel. Vi arbetar hela tiden med att förbättra Findus LISA. Vårt slutgiltiga mål är att ha Findus LISA-kvalitet på alla grönsaker som ingår i våra produkter.

Findus LISA har utvecklats från en odlingsfilosofi som formulerats vid North Carolina State University i USA. I sin nuvarande utformning kan Findus LISA jämföras med olika certifieringssystem och deras principer för riskanalys och riskförebyggande åtgärder samt integrerade odlingssystem. Utöver detta innehåller Findus LISA ett antal normer som ska säkerställa att grönsakerna håller förstklassig kvalitet, såväl synlig som osynlig.

Vid vår forsknings- och utvecklingsavdelning driver vi projekt som syftar till att ständigt förbättra Findus grönsakers synliga och osynliga kvalitet. Arbetet sker genom växtförädling, strategier för anpassat växtskydd och balanserad tillförsel av växtnäring, samt utveckling av system för övervakning av växtsjukdomar och skadegörare.

Findus uppmuntrar också ett system för uthålligt lantbruk hos våra leverantörer. Vi rekommenderar dem att uppfylla kraven i EurepGAP eller liknande certifiering som ett första steg och för ytterligare kvalitetsförbättring hjälper vi dem även med kunskapsöverföring för att införa Findus LISA.

Vi stödjer aktivt utvecklingen av ett uthålligt lantbruk och uppmuntrar en öppen debatt med alla intressenter.