Findus-ny-logo 
Sök

Hållbarhetspolicy

Det är angeläget för oss på Findus att driva en långsiktig, hållbar utveckling inom alla områden där vi är involverade. För Findus är hållbar utveckling ett kärnvärde, och därför är det integrerat i hela vår verksamhet.

Findus Hållbarhetspolicy - våra principer för en hållbar produktion och konsumtion av mat.

Findus vision är att vara det unika företaget inom fryst mat i Norden – älskat för vår passion att göra naturlig, god och näringsrik mat av hållbart ursprung och att driva lönsam marknadstillväxt.

Vi på Findus ser hållbar utveckling som ett kärnvärde, och därför är det integrerat i hela vår verksamhet. Vår ambition är att säkerställa att den mat vi erbjuder tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. (Ref. World Commission on Environment and Development (1987). Our common future. Unitied Nations Environment Programme)

Det är angeläget för oss att driva en långsiktig, hållbar utveckling inom alla områden där vi är involverade. Vi har kommit en bra bit på väg, men det finns mycket kvar att göra. Därför ser vi vårt hållbarhetsarbete som en ständig förbättringsprocess där vi agerar ansvarsfullt och är öppna och ärliga i hela vår verksamhet.

Vi ska vara en av de ledande aktörerna i Norden inom hållbar livsmedelsframställning.

Som en hjälp i vår strävan har vi utvecklat Findus Hållbarhetsprinciper som täcker fem områden.

1. Hållbart ursprung
2. Minskad miljöpåverkan
3. Socialt ansvar
4. Hälsosamma och hållbara matvanor
5. Engagemang

Läs mer om dem och vad de innebär för vårt arbete i vår Hållbarhetspolicy. Här hittar du den!

Vi vill hela tiden förbättra vårt hållbarhetsarbete och arbetar ständigt med att utveckla dialogen om vårt hållbarhetsarbete med konsumenter, kunder och intressenter.