Findus-ny-logo 
Sök

Försäljning NORD

Per Lennartsson
Kvissleby
Mobil: 070-371 9346
E-mail: per.lennartsson@se.findus.com

Anita Widlund 
Trosa
Mobil: 070-340 9276
E-mail: anita.widlund@se.findus.com

Lotta Berglund 
Bromma
Mobil: 070-340 9278
E-mail: lotta.berglund@se.findus.com

Niclas Laine 
Skellefteå
Mobil: 070-378 7954
E-mail: niclas.laine@se.findus.com

Peter Forsström 
Sundsvall
Mobil: 076-119 5202
E-mail: peter.forsstrom@se.findus.com 

Johan Bergfeldt
Nyköping
Mobil: 070-650 3241
E-mail: johan.bergfeldt@se.findus.com

Erika Siljebäck
Västerås
Mobil: 070-371 6395
E-mail: erika.siljeback@se.findus.com